DEA SYSTEM

DE@NET TO UPROSZCZONA INTEGRACJA

dodana 24/07/2012

WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA W JEDNEJ PŁYCIE STERUJĄCEJ

DE@NET™ by DEA otwiera świat innowacji z opatentowanym systemem uproszczonego programowania.

Jedna płyta sterująca do wszystkich silników! System DE @ NET umożliwia szybkie programowanie przez proste wybieranie kodu. Jest to odpowiedź na potrzeby elastyczności, szybkości i prostoty, którą tylko DEA mogła sobie wyobrazić i stworzyć. Dzięki projektowaniu i produkcji całkowicie włoskiej, jakość jest zapewniona.

DE@NET to uproszczona integracja.

 

Przy pierwszym programowaniu wybierz typ applikacji “TYPE” - centrala skonfiguruje się automatycznie i zostana ustawione standardowe parametry.

SMART INNOVATION

S ystem uniwersalny - centrale nadające się do wszystkich rodzajów napędów bram i drzwi.
M oduły zamienne, prostsza konserwacja - uproszczenie w zarządzaniu częściami zamiennymi.
A utomatyczne programowanie oraz łatwiejsze zarządzanie parametrami.
Redukcja kosztów magazynowych i kosztów zarządzania.
T echnologia nowej generacji, zdolna do wspólpracy z wszystkimi silnikami wyposażonymi lub nie w encoder.

ZAPOZNAJ SIĘ Z MAPĄ INNOWACYJNOŚCI

Odwiedź stronę produktu zawierającą wszystkie informacje techniczne